✊🏿 Black Lives Matter

Bộ sưu tập các biểu tượng cảm xúc liên quan đến Black Lives Matter phong trào quốc tế.

Ngoài ra còn có một biểu tượng cảm xúc twitter "blm" tùy chỉnh xuất hiện ngay sau hashtag #BlackLivesMatter Black Lives Matter emoji image trên Twitter.

Nó không thể được sao chép dưới dạng văn bản vì đây là sự kết hợp của biểu tượng cảm xúc: ✊🏽✊🏾✊🏿 trên hình ảnh PNG. Nhưng bạn có thể sao chép và dán nó dưới dạng văn bản: ✊🏽✊🏾✊🏿

Platforms:

Các phiên bản Emoji: